Loading...
 
Mugen Houjushou / This is TAKARAZUKA!
Image

Picture Credit: Soragumi Hong Kong Dream Stage Book / Zephy


Show Information
English Title: Fantasy Houjushou / This is TAKARAZUKA!
Japanese Title: 夢幻宝寿頌 / This is TAKARAZUKA!
Romanized Title: Mugen Houjushou / This is TAKARAZUKA!

Troupe: Cosmos
Year: 1998
Performances: Hong Kong Tour, 2/17 - 3/27

Available on DVD: VHS Only

Mugen Houjushou

Author: Ueda Shinji
Director: Ueda Shinji
Music: Terada Takio, Yoshida Yuuko,
Choreography: Hanayagi Juraku, Hanayagi Yoshijirou, Nishizaki Mayumi

This is TAKARAZUKA!

Author: Miki Akio
Director: Miki Akio
Music: Takahashi Kuni, Yoshida Yuuko, Nishimura Kouji, Kuratomi Shinichi
Choreography: Hayama Kiyomi, Nakura Kayoko, Iga Yuuko, Wakao Risa


Mugen Houjushou

Scene 1 - Many Flowers Blooming

Young Man S: Shizuki Asato
Maidens S: Matsumoto Yuri, Hanafusa Mari

Young Men A: Koshi Haruki, Nozomi Kei, Wao Youka, Kozuki Wataru, Yuuki Kaoru
Maidens A: Izumo Aya, Natsukawa Yura, Moemi Serika, Ryou Akino
Maiden A/Kage Solo: Mimi Anri

Young Men:
Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa, Ootaka Tsubasa, Tatsu Tsukasa, Mutsuki Mao, Kazaki Maya, Asahina Kei, Kuon Maya, Hatsune Mayo, Asagi Yuuna, Sono Mikage, Mitsumi Akiho, Yume Daiki, Hanamiya Airi

Maidens:
Suzuna Saya, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Futaba Miki, Ayazono Yuki, Kaihou Tamaki, Minashiro Hikari, Kikuho Rina, Ayasaki Narumi, Kuji Akari, Mariho Erina, Anri Michiru, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Nijino Yumeka, Mikaze Maira

Scene 2 - Spring Sea

Wave Man: Shizuki Asato
Wave Woman: Hanafusa Mari
Sprits of the Spring Sea: Nijino Yumeka, Yume Daiki, Mikaze Maira, Hanamiya Airi

Scene 3 - Paean Welcoming Spring

Konohanasakuya-hime: Matsumoto Yuri
Kage Solos: Mimi Anri, Suzuna Saya

Scene 4 - Crimson Plum Blossom Perfume

Plum Maiden S: Hanafusa Mari
Plum Maiden (Singers): Ryou Akino, Suzuna Saya
Plum Maidens: Jouka Azuki, Yuuka Eri, Futaba Miki, Ayazono Yuki, Minashiro Hikari, Kikuho Rina

Scene 5 - Violet Illusions

Young Man S: Wao Youka
Young Men: Kozuki Wataru, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa

Scene 6 - Okinawa Illusion

Okinawan Maiden S: Hanafusa Mari
Okinawan Young Man S: Shizuki Asato
Okinawan Young Men A: Wao Youka, Nozomi Kei

Okinawan Young Men:
Koshi Haruki, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa, Ootaka Tsubasa, Tatsu Tsukasa, Mutsuki Mao, Kazaki Maya, Asahina Kei, Kuon Maya, Hatsune Mayo, Asagi Yuuna, Sono Mikage, Mitsumi Akiho, Yume Daiki, Hanamiya Airi

Okinawan Maidens:
Izumo Aya, Natsukawa Yura, Moemi Serika, Mimi Anri, Ryou Akino, Suzuna Saya, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Futaba Miki, Ayazono Yuki, Kaihou Tamaki, Minashiro Hikari, Kikuho Rina, Ayasaki Narumi, Kuji Akari, Mariho Erina, Anri Michiru, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Nijino Yumeka

Scene 7 - Gorgeous Peony

Peony Spirit S: Hanafusa Mari

Peony Spirits:
Moemi Serika, Mimi Anri, Ryou Akino, Suzuna Saya, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Futaba Miki, Ayazono Yuki

Scene 8 – Brave Brush Lion

Brush Lion: Kozuki Wataru

Paper Spirits:
Yumeki Noa, Ootaka Tsubasa, Kaihou Tamaki, Minashiro Hikari, Tatsu Tsukasa, Mutsuki Mao, Kikuho Rina, Ayasaki Narumi, Kazaki Maya, Asahina Kei, Kuji Akari, Kuon Maya, Hatsune Mayo, Mariho Erina, Anri Michiru, Asagi Yuuna, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Sono Mikage, Nijino Yumeka, Mitsumi Akiho, Yume Daiki, Mikaze Maira, Hanamiya Airi

Peony Spirits:
Moemi Serika, Mimi Anri, Ryou Akino, Suzuna Saya, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Futaba Miki, Ayazono Yuki

Scene 9 - Patrinia Sorrowful Illusion

Patrinia Maiden: Matsumoto Yuri

Scene 10 - Chrysanthemum Fantasy

Chrysanthemum Spirit S: Hanafusa Mari
Chrysanthemum Spirits A: Izumo Aya, Natsukawa Yura
Chrysanthemum Spirit (Singer): Mimi Anri

Chrysanthemum Spirits:
Moemi Serika, Ryou Akino, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Kaihou Tamaki, Ayasaki Narumi, Kuji Akari

Scene 11 - Lovely Sakura

Heian Children (Singers): Kajika Kumi, Mikaze Maira

Heian Children:
Hatsune Mayo, Mariho Erina, Anri Michiru, Asagi Yuuna, Hanakage Misaki, Sono Mikage, Nijino Yumeka, Mitsumi Akiho, Yume Daiki, Hanamiya Airi


Scene 12 - Sakura Mystery A

Sakura Young Man S: Shizuki Asato

Scene 13 - Sakura Mystery B

Sakura Maidens S: Matsumoto Yuri, Hanafusa Mari

Sakura Young Men A:
Koshi Haruki, Nozomi Kei, Wao Youka, Kozuki Wataru, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru

Sakura Maidens A:
Izumo Aya, Natsukawa Yura, Moemi Serika, Mimi Anri, Ryou Akino, Suzuna Saya, Jouka Azuki, Yuuka Eri

Scene 14 - Sakura Mystery C

Sakura Young Men A: Yumeki Noa, Ootaka Tsubasa, Tatsu Tsukasa, Mutsuki Mao,
Sakura Maidens: Futaba Miki, Ayazono Yuki, Kaihou Tamaki, Minashiro Hikari

Scene 15 - Sakura Mystery D

Sakura Young Man S: Shizuki Asato,
Sakura Maidens S: Matsumoto Yuri, Hanafusa MariThis is TAKARAZUKA!

Scene 1 - Prologue A ~Beautiful God~

Singing Man S: Shizuki Asato
Singing Woman S: Hanafusa Mari
Singing Man A: Wao Youka

Scene 2 - Prologue B ~Beat~

Singing Man S: Shizuki Asato

Dancing Men:
Koshi Haruki, Nozomi Kei, Kozuki Wataru, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa, Ootaka Tsubasa, Mutsuki Mao, Kazaki Maya, Asagi Yuuna, Sono Mikage, Mitsumi Akiho, Yume Daiki, Hanamiya Airi

Dancing Women:
Izumo Aya, Natsukawa Yura, Moemi Serika, Mimi Anri, Suzuna Saya, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Futaba Miki, Ayazono Yuki, Kaihou Tamaki, Minashiro Hikari, Kikuho Rina, Ayasaki Narumi, Kuji Akari, Mariho Erina, Anri Michiru, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Nijino Yumeka, Mikaze Maira

Scene 3 - Prologue C ~Flying~

Singing Woman S: Hanafusa Mari
Singing Man A: Wao Youka

Dancing Men:
Koshi Haruki, Nozomi Kei, Kozuki Wataru, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa, Ootaka Tsubasa, Mutsuki Mao, Kazaki Maya, Asagi Yuuna, Sono Mikage, Mitsumi Akiho, Yume Daiki, Hanamiya Airi

Dancing Women:
Izumo Aya, Natsukawa Yura, Moemi Serika, Mimi Anri, Suzuna Saya, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Futaba Miki, Ayazono Yuki, Kaihou Tamaki, Minashiro Hikari, Kikuho Rina, Ayasaki Narumi, Kuji Akari, Mariho Erina, Anri Michiru, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Nijino Yumeka, Mikaze Maira

Scene 4 - Legend A ~Distant Sands~

Prince: Shizuki Asato
Young Men: Tatsu Tsukasa, Asahina Kei, Kuon Maya, Hatsune Mayo

Scene 5 - Legend B ~Castle of Illusion~

Prince: Shizuki Asato
Princess: Hanafusa Mari

Soldiers: Koshi Haruki, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa
Princesses: Natsukawa Yura, Moemi Serika, Ryou Akino, Ryou Akino
Singing Princess: Mimi Anri, Suzuna Saya

Young Ladies:
Jouka Azuki, Yuuka Eri, Ayazono Yuki, Ayasaki Narumi, Kuji Akari, Hanakage Misaki

Scene 6 - Legend C ~Falling Stars~

Prince: Shizuki Asato
Princess: Hanafusa Mari

Scene 7 - Paradise A ~Distant Stars~

Bird S: Wao Youka
Birds: Koshi Haruki, Nozomi Kei, Kozuki Wataru, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki

Scene 8 - Paradise B ~Bird of Paradise~

Young Man (Bird S): Wao Youka
Birds of Paradise S: Natsukawa Yura, Ryou Akino
Swan: Asami Hikaru

Bird Man A: Kozuki Wataru
Bird Singers: Izumo Aya, Mimi Anri

Bird Men:
Koshi Haruki, Nozomi Kei, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Yumeki Noa, Tatsu Tsukasa, Kazaki Maya

Bird Women:
Moemi Serika, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Minashiro Hikari, Hanakage Misaki, Nijino Yumeka

Scene 9 - Big City ~Blues~

Blues Man S: Wao Youka
Blues Man A: Kozuki Wataru

Blues Men:
Koshi Haruki, Nozomi Kei, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Yumeki Noa, Tatsu Tsukasa, Kazaki Maya,

Blues Women: Natsukawa Yura, Ryou Akino
Blues Women (Chorus): Mimi Anri, Suzuna Saya, Kuji Akari

Scene 10 - Big City ~Jazz~

Jazz Singer: Shizuki Asato
Singing Ladies: Izumo Aya, Yuuka Eri, Minashiro Hikari, Mikaze Maira

Gentlemen:
Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Yumeki Noa, Ootaka Tsubasa, Tatsu Tsukasa, Mutsuki Mao, Kazaki Maya, Asahina Kei, Kuon Maya, Hatsune Mayo, Asagi Yuuna, Sono Mikage, Mitsumi Akiho, Yume Daiki, Hanamiya Airi

Ladies:
Mimi Anri, Suzuna Saya, Jouka Azuki, Futaba Miki, Ayazono Yuki, Kaihou Tamaki, Kikuho Rina, Ayasaki Narumi, Kuji Akari, Mariho Erina, Anri Michiru, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Nijino Yumeka

Scene 11 - Big City ~ TAP ~

Jazz Singer: Shizuki Asato
Lady S: Hanafusa Mari

Gentlemen A: Koshi Haruki, Nozomi Kei, Wao Youka, Kozuki Wataru
Ladies A: Natsukawa Yura, Moemi Serika, Ryou Akino, Asami Hikaru

Scene 12A - Jukebox A ~Three Dandies~

Three Dandies: Shizuki Asato, Wao Youka, Kozuki Wataru

Scene 12B - Jukebox B ~Three Dragons~

Three Dragons (Bruce Lee): Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa

Scene 13 - Jukebox C ~The Rockette~

Rockette Singers: Jouka Azuki, Yuuka Eri, Minashiro Hikari

Rockette:
Futaba Miki, Ayazono Yuki, Ootaka Tsubasa, Kaihou Tamaki, Tatsu Tsukasa, Mutsuki Mao, Kikuho Rina, Ayasaki Narumi, Kazaki Maya, Asahina Kei, Kuji Akari, Kuon Maya, Hatsune Mayo, Mariho Erina, Anri Michiru, Asagi Yuuna, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Sono Mikage, Nijino Yumeka, Mitsumi Akiho, Yume Daiki, Mikaze Maira, Hanamiya Airi

Scene 14 - Mi Buenos Aires ~Uno~

Man: Shizuki Asato

Scene 15 - Mi Buenos Aires ~Dance Hall~

Man: Shizuki Asato
Lover: Hanafusa Mari

Gigolos:
Koshi Haruki, Nozomi Kei, Wao Youka, Kozuki Wataru, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa, Tatsu Tsukasa, Kuon Maya, Hanamiya Airi

Dancer Women:
Izumo Aya, Natsukawa Yura, Ryou Akino, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Minashiro Hikari, Kuji Akari

Scene 16 - Mi Buenos Aires ~Carnival~

Man: Shizuki Asato
Lover: Hanafusa Mari

Carnival Men:
Koshi Haruki, Nozomi Kei, Kozuki Wataru, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa, Ootaka Tsubasa, Tatsu Tsukasa, Kazaki Maya, Kuon Maya, Hatsune Mayo, Hanamiya Airi

Carnival Women:
Izumo Aya, Natsukawa Yura, Moemi Serika, Jouka Azuki, Futaba Miki, Ayazono Yuki, Kaihou Tamaki, Minashiro Hikari, Kuji Akari, Mariho Erina, Anri Michiru, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Nijino Yumeka

Scene 17 - Paris A ~Young Men~

Singing Man S: Wao Youka
Lover: Ryou Akino
Young Lady Trio: Suzuna Saya, Yuuka Eri, Ayasaki Narumi

Scene 18 - Paris B ~Lovers~

Singing Man A: Kozuki Wataru
Singing Man Trio: Asami Hikaru, Yumeki Noa, Kuon Maya

Scene 19 - Paris C ~Gigolo~

Singing Woman A: Izumo Aya
Duet Man: Nozomi Kei
Duet Woman: Natsukawa Yura

Dancing Man A: Kozuki Wataru
Dancing Men: Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa, Asahina Kei, Kuon Maya, Hatsune Mayo

Scene 20 - Paris D ~Poet~

Poet: Wao Youka

Scene 21 - Can-Can A

Can-Can Woman S: Nozomi Kei

Can-Can Women:
Izumo Aya, Natsukawa Yura, Moemi Serika, Mimi Anri, Suzuna Saya, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Futaba Miki, Ayazono Yuki, Kaihou Tamaki, Minashiro Hikari, Kikuho Rina, Ayasaki Narumi, Kuji Akari, Mariho Erina, Anri Michiru, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Nijino Yumeka, Mikaze Maira

Scene 22 - Can-Can B

Can-Can Woman S: Nozomi Kei
Can-Can Man A: Kozuki Wataru

Can-Can Men:
Koshi Haruki, Yuuki Kaoru, Kotobuki Tsukasa, Takashou Mizuki, Asami Hikaru, Yumeki Noa, Ootaka Tsubasa, Tatsu Tsukasa

Can-Can Women:
Izumo Aya, Natsukawa Yura, Moemi Serika, Mimi Anri, Suzuna Saya, Jouka Azuki, Yuuka Eri, Futaba Miki, Ayazono Yuki, Kaihou Tamaki, Minashiro Hikari, Kikuho Rina, Ayasaki Narumi, Kuji Akari, Mariho Erina, Anri Michiru, Kajika Kumi, Hanakage Misaki, Nijino Yumeka, Mikaze Maira

Scene 23 - Finale ~Duet of Love~

Star Man S: Shizuki Asato
Star Woman S: Hanafusa Mari
Star Man A: Wao Youka

Scene 24 - Finale ~Parade~

Parade Gentleman S: Shizuki Asato
Parade Ladies S: Matsumoto Yuri, Hanafusa Mari
Parade Genleman A: Wao Youka
Parade Women A: Natsukawa Yura, Moemi Serika, Mimi Anri, Ryou Akino
Etoile: Izumo Aya

All Other Members


Other Information

  • Mugen Houjushou / This is TAKARAZUKA! marked the debut performance of Cosmos Troupe.
  • Hidaka Kira was planned to be transferred to the newly-formed Cosmos Troupe on January 1, 1998 and was to perform in the Hong Kong tour ; however, she retired before the scheduled transfer


Reviews

None yet.

Merchandise Cover Art

Poster
DVD
VHS
CD
None Yet
None Yet
None Yet
None Yet


Created by Zephy. Last Modification: Wednesday 11 of June, 2014 19:46:19 GMT-0000 by KaleidoscopeKingdoms.

Registration