Loading...
 
First Matsumoto Yuri Recital
Image

Picture Credit: princesslucia


Show Information
English Title: Matsumoto Yuri Noh Anthology
Japanese Title: 松本悠里能楽撰
Romanized Title: Matsumoto Yuri Nougakusen

Troupe: Senka
Year: 1990
Performances: Bow Hall, 11/10 - 11/11

宝松歌 (Treasured Pine Song):

Director: Ueda Shinji
Author: Kobayashi Kouhei (under the name 公文健)
Composer: Terada Takio
Choreographer: Yamamura Waka (under the name 山村武)

弱法帥:

Director: Ueda Shinji
Author: Ueda Shinji
Composer: Terada Takio
Choreographer: Hanayagi Juraku

道成寺 (Dojoji):

Director: Ueda Shinji
Composer: Terada Takio, 酒井 協
Choreographer: 藤間勘寿郎

Available on DVD: No

Cast

Senka:
Matsumoto Yuri, Kou Hizuru

Flower:
Ooura Mizuki, Takaragi Meri, Tachibana Sae, Kouju Tatsuki, Shibuki Jun, Shizuki Asato, Takumi Hibiki, Natsushiro Rei, Ootomo Reika

Snow:

Ichiro Maki

Star:

Shima Yuuka, Kaai Moto, Izumo Aya

Hatsubutaisei:

Junna Risa, Suzuna Saya, Juri Sakiho, Mayuka Reo, Hoshina Yuri, Mayo Sakura, Ounami Tsubasa, Tsukikage Hitomi, Oka Kazumi, Takamure Ayu, Hoshino Hitomi

Summary

WARNING!! MAY CONTAIN SPOILERS!!


宝松歌 (Treasured Pine Song):

Treasured Pine Woman ~ Matsumoto Yuri
Chorus ~ Junna Risa, Suzuna Saya, Juri Sakiho, Mayuka Reo, Hoshina Yuri, Mayo Sakura, Ounami Tsubasa, Tsukikage Hitomi, Oka Kazumi, Takamure Ayu, Hoshino Hitomi


弱法帥:

Reed Cutter ~ Matsumoto Yuri
Shuntokumaru ~ Ooura Mizuki
Singer ~ Ichiro Maki
Chorus ~ Junna Risa, Suzuna Saya, Juri Sakiho, Mayuka Reo, Hoshina Yuri, Mayo Sakura, Ounami Tsubasa, Tsukikage Hitomi, Oka Kazumi, Takamure Ayu, Hoshino Hitomi


道成寺 (Dojoji):

Hanako ~ Matsumoto Yuri
所化 ~ Takaragi Meri, Tachibana Sae, Kouju Tatsuki, Shibuki Jun, Shizuki Asato, Takumi Hibiki, Natsushiro Rei, Ootomo Reika
Singers ~ Kou Hizuru, Shima Yuuka, Kaai Moto, Izumo Aya
Chorus ~ Junna Risa, Suzuna Saya, Juri Sakiho, Mayuka Reo, Hoshina Yuri, Mayo Sakura, Ounami Tsubasa, Tsukikage Hitomi, Oka Kazumi, Takamure Ayu, Hoshino Hitomi

Other Information

Reviews

None yet.

Merchandise Cover Art

Poster
DVD
VHS
CD
None Yet
None Yet
None Yet
None Yet

Registration