Loading...
 
2014 (Heisei 26): 100th Class


Hatsubutai: Takarazuka Dance (Moon)

Total: 39; Musumeyaku: 17; Otokoyaku: 22

Troupe Assignment: February 17th, 2015

Akashi Reima Ichinose Kouki C Konan Makoto Ran Naoki *
Amairo Mineri C Itotsuki Yukiha C Kou Erise C Sakuraba Mai
Aotsuki Ren Izumi Maira C Maihana Miria Seika Rian
Arata Tokiya Kanato Miyabi Maiki Tsubasa Seino Asuka C
Hana Yuuki (TS) Kazama Yuno C Manami Hikaru Shiose Kazami
Haori Yuuka Kazu Reisa C Manomiya Rui C Sorashiro Yuu C
Haruka Kokoro Kirara Umi C Momoka Yuki C Yukino Kasari
Hazuki Riran Kirari An Natsukaze Kiki Yume Maoto
Hisumi Rin C Kisa Kaoru C Nijou Hana C Yuuki Shion
Hoshikaze Madoka (TS) Kiwami Shin C Oto Kurisu

(TS) designates current or former top stars.
* Graduated at the top of the class
C designates current members of the Takarazuka Revue.

Members of the 100th Class appeared in the following performances before being assigned to their respective troupes on February 17th, 2015:

Group A
Performances: The Lost Glory / Passionate Takarazuka! (Senka/Star)
Oto Kurisu, Haori Yuuka, Manami Hikaru, Kirari An, Akashi Reima, Manomiya Rui, Ichinose Kouki, Yukino Kasari, Arata Tokiya, Kazu Reisa

Group B
Performances: Elisabeth (Flower)
Itotsuki Yukiha, Seino Asuka, Momoka Yuki, Kisa Kaoru, Nijou Hana, Seika Rian, Hisumi Rin, Konan Makoto, Yume Maoto, Maiki Tsubasa

Group C
Performances: Puck / Crystal Takarazuka (Moon)
Ran Naoki, Amairo Mineri, Yuuki Shion, Kirara Umi, Hazuki Riran, Natsukaze Kiki, Kanato Miyabi, Shiose Kazami, Kou Erise

Group D
Performances: Oath of the Midnight Sun / Phoenix Takarazuka!! (Cosmos)
Hoshikaze Madoka, Kazama Yuno, Haruka Kokoro, Sakuraba Mai, Kiwami Shin, Hana Yuuki, Izumi Maira, Sorashiro Yuu, Maihana Miria, Aotsuki Ren

Created by mitsuesan. Last Modification: Monday 27 of May, 2024 00:15:51 GMT-0000 by tallae.

Registration