Loading...
 
Yourou Falls / Shunkan's Daughter / The Sad Tale of San Domingo / The Hakuchou Lady / The Wedding Agency
Image

Picture Credit: Zephy, Original Program


Show Information
English Title: Yourou Falls / Shunkan's Daughter / The Sad Tale of San Domingo / The Hakuchou Lady / The Wedding Agency
Japanese Title: Yourou no Taki / Shunkan no Musume / San Domingo no Aiwa / Hakuchou no Tsubone / Kekkon Baikaigyou
Romanized Title: 養老の瀧 / 俊寛の娘 / サンドミンゴの哀話 / 白張の局 / 結婚媒介業


Troupe: Flower
Year: 1925
Performances: Takarazuka Grand Theater, 09/01 - 09/30


Yourou Falls
Author, Director: Date Minoru
Composer: Kin Mitsuko
Choreographer: Tsubouchi Shikou


Shunkan's Daughter
Author, Director: Ono Harumichi
Composer: Miyoshi Wake Miyoshi Kazuoke

The Sad Tale of San Domingo
Author, Director: Kishida Tatsuya
Composer: Tougi Tetsusaburou


The Hakuchou Lady
Author, Director: Hisamatsu Issei
Composer: Kin Kenji

The Wedding Agency
Author, Director: Oozeki Shuurou
Composer: Oota Shichirou
Choreographer: Shirai Tetsuzou


Available on DVD: No

Cast

Yourou Falls


RoleCast
Woodcutter Shobei Murasame Makiko
Goddess Otowa Takiko
Village Leader Kokonoe Kyouko
Villager 1 Yuunagi Tamotsu
Villager 2 Chiaki Yuuko
Villager 3 Tsunade Nagisa
Villager 4 Enoki Namiji
Messenger Akizuki Saeko
Attendant Shirayuki Asako
Attendant Ogura Kazuko


Village Girls: Chikushi Mihoko, Izumi Shikako, Tatsuta Kinko, Sono Tsuruko, Kasasagi Shimoko, Kai Tamako, Urano Matsuho, Kasahara Kazuko, Matsunami Towako, Kaori Tsuyuko

Monkeys: Sakae Ranko, Hayakawa Sumire, Shima Ikuyo, Iwase Sumiko, Kisaragi Teruko, Haruna Yumeko, Kozakura Sakiko,

Orangutan: Miyuki Ichiko, Hanasato Isako, Yae Sakurako, Yasura Sayoko, Kamo NakakoShunkan's Daughter


RoleCast
Boy 1 (a cattle-herding young monk) Amano Kakuko
Boy 2 Aki Kikuko
Boy 3 Chiaki Yuuko
Boy 4 Shima Ikuyo
Boy 5 Yasura Sayoko
Maroya (a little girl) Hashidate Fumiko
Girl 1 (in the shop nearest to the gate) Murasame Makiko
Girl 2 Izumi Shikako
Girl 3 Kokonoe Kyouko
Girl 4 Kanda Chiyoko
Girl 5 Yae Sakurako
Marihime Kasuga Hanako
Lady Kawase (wetnurse) Nara Miyako
Yasuyori Yukino Fujiko
Ariou Okitsu Namiko
Utena Otowa Takiko
Head Temple Monk 1 Akizuki Saeko
Head Temple Monk 2 Yuunagi Tamotsu
Monk Shirafuji Utako

Babies: Tatsuta Kinko, Sono Tsuruko, Kasasagi Shimoko, Mimuro Momiji, Arima Soyoko, Miyuki Ichiko, Urano Matsuho, Oomachi Kanako, Hanasato Isako, Kasahara Kazuko, Sakae Ranko, Matsunami Towako, Hayakawa Sumire, Iwase Sumiko, Sawarabi Ikuko, Kisaragi Teruko, Kozakura Sakiko, Kamo NakakoThe Sad Tale of San DomingoRoleCast
Nanky Amano Kakuko
Zeppy Okitsu Namiko
Tony Nara Miyako
Gustav Yukino Fujiko
Congo Juango Takigawa Sueko
Joffe Aki Kikuko
Marianne Otowa Takiko
Dominic Kokonoe Kyouko

Soldiers: Chikushi Mihoko, Shirayuki Asako, Ogura Kazuko, Kaori TsuyukoThe Hakuchou Lady


RoleCast
Kakuna Aki Kikuko
Yoshidayuu Takigawa Sueko
Court Lady 1 Ogura Kazuko
Court Lady 2 Mimuro Momiji
Tsubaki no Kimi Kasuga Hanako
Major General Ariake Nara Miyako
Official 1 Yukino Fujiko
Official 2 Akizuki Saeko
Official 3 Murasame Makiko

Ladies-in-waiting: Izumi Shikako, Sono Tsuruko, Arima Soyoko, Urano Matsuho

Lady Attendants: Kanda Chiyoko, Oomachi Kanako, Matsunami Towako, Hayakawa Sumire, Iwase Sumiko, Sawarabi Ikuko, Kisaragi Teruko, Haruna Yumeko, Kozakura Sakiko, Uchide Motoko, Kamo Nakako, Kaori Tsuyuko

Children: Amano Kakuko, Okitsu Namiko, Tateyama Mineko, Hashidate Fumiko, Tatsuta Kinko, Kasasagi Shimoko, Kai Tamako, Shirafuji Utako, Kasahara KazukoThe Wedding AgencyRoleCast
Anna Ogura Kazuko
Sholom Nara Miyako
Hyman Takigawa Sueko
Abram Yukino Fujiko
Vera Otowa Takiko
Cook Shirayuki Asako
Cook Sono Tsuruko
Boy Tatsuta Kinko
Gypsy Songstress Okitsu Namiko
Driver Chiaki Yuuko

Dancing Gypsy Children: Kokonoe Kyouko, Hashidate Fumiko, Chikushi Mihoko, Yuunagi Tamotsu, Akizuki Saeko, Izumi Shikako, Enoki Namiji, Kasasagi Shimoko, Mimuro Momiji, Arima Soyoko, Miyuki Ichiko,

Gypsy Men: Tateyama Mineko, Kai Tamako, Shirafuji Utako

Maids: Kanda Chiyoko, Tsunade Nagisa, Aki Kikuko

Townspeople: Urano Matsuho, Oomachi Kanako, Hanasato Isako, Kasahara Kazuko, Yae Sakurako, Sakae Ranko, Matsunami Towako, Hayakawa Sumire, Shima Ikuyo, Iwase Sumiko, Yasura Sayoko, Sawarabi Ikuko, Kisaragi Teruko, Haruna Yumeko, Kozakura Sakiko, Uchide Motoko, Kamo Nakako, Kaori TsuyukoSummary

WARNING!! MAY CONTAIN SPOILERS!!


Other Information

Program Errata: Several names were written incorrectly in the program:

Reviews

None yet.

Merchandise Cover Art

Poster
DVD
VHS
CD
None Yet
None Yet
None Yet
None Yet


Created by Zephy. Last Modification: Monday 31 of August, 2020 23:35:21 GMT-0000 by caithion.

Registration